Вторник, 07 Юли 2020
You are here: Home АРХИВ
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ИПП "ХИРОН" PDF Печат Е-поща
Автор: Administrator   Уважаеми дами и господа,

членове на ИПП “ХИРОН”!

 

На основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и въз основа на решение от 13 февруари 2013 г.,

Управителният съвет отправя към всички членове на сдружението

 

ПОКАНА


за участие в 

годишното отчетно-изборно събрание,


То ще проведе на 22 март 2013 г. (петък) в 18:00 ч., в гр. София, жк. Лагера, ул. "Хризантема" 11, ет.1, (На звънеца на вратата пише MOBIUS! Намира се до пазара Красно село)


Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет на ИПП "Хирон" за мандата.

2. Прием на нови членове (Молба за членство)

3. Връчване на дипломи на завършили обучение по психодрама

4. Други


В дискусиите могат да участват всички членове, като при гласуване, по устав, ще бъдат зачетени гласовете само на редовните членове. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19:00 ч.,на същото място и при същия дневен ред.


УС на ИПП “ХИРОН”


www.psychodrama.bg

Последна промяна от